CMSF

L’ importància de tractar la depressió

Tornar

La depressió és una malaltia que afecta a quasi un 20% de la població general. Es tracta d’una malaltia que afecta de forma molt important al funcionament sociolaboral.

A més, empitjora la qualitat de vida d’aquelles persones que la pateixen. Els episodis depressius s’ associen a canvis a la neurotransmissió del sistema  nerviós central i a canvis estructurals al cervell, produïts per processos neuroendocrins, inflamatoris i immunològics.

Actualment el tractament de la depressió és bàsicament farmacològic i psicològic. Existeixen diversos tractaments antidepressius eficaços i ben tolerats.

Un estudi recent –publicat a una de les revistes mèdiques més prestigioses “the Lancet Psychiatry”- ha demostrat que com més temps es trigui en tractar la depressió, major és la inflamació cerebral que es produeix. Com conseqüència, hi haurà una major neurodegeneració cerebral que comportarà patir majors dèficits cognitius.

Aquests resultats suggereixen que el tractament  primerenc per evitar els episodis depressius és molt important per evitar el dany cerebral secundari a les substàncies proinflamatories que estan implicades a la neurodegeneració cerebral.

 

Dra. Laia Miquel

Psiquiatra

 

Bibliografia

Setiawan E, Attwells S, Wilson AA, Mizrahi R, Rusjan PM, Miler L, Xu C, Sharma S, Kish S, Houle S, Meyer JH. Association of translocator protein total distribution volume with duration of untreated major depressive disorder: a cross-sectional study. Lancet Psychiatry. 2018 Apr;5(4):339-347.

AMCRISME SL (CENTRE MÈDIC SANT FELIU) únicament utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts a la pàgina web i que en cap cas tracten dades de connexió i/o dels dispositius per finalitats estadístiques ni capten hàbits de navegació per finalitats publicitàries. OK | + info